CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM
  • flag_vi

Giải thưởng & chứng nhận

1. Chứng nhận nhãn hiệu SingPC: 109460

Ngày 7/5/2001 Máy tính thương hiệu Việt Nam SingPC ra đời, Nhãn hiệu SingPC được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận, thuộc quyền sở hữu của Silicom.

2. ISO 9001

   ISO 9001: 2015 chứng nhận rằng SILICOM có một hệ thống quản lý chất lượng luôn cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tuân các quy định pháp luật hiện hành. 

Chứng nhận này cũng minh hoạ rằng chúng ta có các quy trình liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, là một minh chứng chính xác về cam kết của SILICOM về việc luôn đáp ứng những mong đợi của tất cả khách hàng.

3. ISO 14001

     ISO 14001-2015 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới và với xác nhận này chúng tôi có thể khẳng định việc sở hữu một khuôn khổ quản lý và giảm thiểu các tác động của môi trường đến sản phẩm, quy trình và dịch vụ của SILICOM.

4. ISO 45001

5. ISO 27001

6. Thông báo tiếp nhận và chứng nhận hợp quy

7. Hiệu suất năng lượng màn hình