Tuyển dụng

Nhằm nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ khách hàng, Silicom định hướng phát triển đội ngũ nhân viên hùng mạnh với tác phong và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp. Phát huy cao tính sáng tạo, năng động và tự chủ của từng cá nhân, phối hợp thống nhất có trật tự, kỉ cương trong việc quản lý, điều hành hoạt động của các phòng ban. Động viên cao nhất mọi nguồn lực đang có để đầu tư phát triển theo các mục tiêu đề ra. Tại Đăng Khoa thường xuyên có các khóa tuyển dụng và đào tạo chuyên môn cho tất cả các ứng viên để có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đảm bảo tuyệt đối uy tín của công ty.