Khách Hàng & Đối Tác

TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ ĐÁP ỨNG CÁC ĐƠN HÀNG

 

•       SILICOM bán hàng trực tiếp đến các đại lý, không chủ trương bán qua tổng đại lý

•       SILICOM có 5 chi nhánh tại 5 vùng với vai trò tương tự như 5 tổng đại lý vùng

•       5 kho hàng ở 5 chi nhánh với 5 tổ giao nhận nằm ở các đầu mối vận tải đảm bảo cho việc đáp ứng đơn hàng nhanh và thuận lợi

•       2 tổ giao nhận và hậu cần ở Hà Nội và TPHCM đảm bảo cho việc điều chuyển hàng hoá trong nội bộ SILICOM nhanh chóng

 
HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG
 

•       Tổng số đại lý: 500

•       Các đại lý lớn: 30 gồm 7 ở TPHCM, 4 ở Hà Nội, 2 ở Hải Phòng, 2 ở Đà Nẵng, 2 ở Nha Trang, 2 ở Cần Thơ và một số ở các tỉnh khác

•       Khách hàng của SILICOM bao gồm các công ty máy tính, các chuỗi siêu thị điện máy, siêu thị điện thoại di động trãi rộng trên địa bàn cả nước